Logowanie


Zarejestruj się • Przypomnij hasło
 

Regulamin serwisu ogłoszeniowego RynekPolskichKoni.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Polski Związek Hodowców Koni, polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym RynekPolskichKoni.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. PZHK - Polski Związek Hodowców Koni z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa
 2. Baza PZHK - Centralny Rejestr Koniowatych prowadzony przez PZHK
 3. Związki - Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni (OZHK/WZHK) i Związki Rasowe zrzeszone z PZHK.
 4. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą RynekPolskichKoni.pl prowadzony przez PZHK w języku polskim i angielskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży koniowatych i ofert stanówki, dostępny w domenie internetowej RynekPolskichKoni.pl.
 5. Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży koniowatego (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) lub oferty stanówki, zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
  1. Członek PZHK - Użytkownik będący członkiem Związku, z opłaconą składką członkowską za bieżący lub poprzedni rok.
  2. Użytkownik niezrzeszony - Użytkownik niebędący członkiem Związku, posiadający konie hodowli polskiej lub zagranicznej lub osły, zarejestrowane w Bazie PZHK lub Członek Związku, ale bez opłaconej składki członkowskiej na bieżący rok.
 7. Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z numerem PESEL lub REGON podawanym podczas rejestracji użytkownika.
 8. Koniowaty - przedmiot Ogłoszenia. Koń lub osioł zarejestrowany w Bazie PZHK.
 9. Oferta stanówki - przedmiot Ogłoszenia. Ofertę stanówki można złożyć jedynie w przypadku ogierów, dla których zarejestrowano punkt rozpłodowy we właściwym OZHK/WZHK na aktualny rok kalendarzowy.
 10. Regulamin - niniejszy regulamin;

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Poniższe dane są zamieszczane automatycznie i pobierane z Bazy PZHK. Zmiana którejkolwiek z tych danych jest możliwa tylko poprzez zgłoszenie zmian do Bazy PZHK przez odpowiedni dla siebie OZHK/WZHK:
  1. Gatunek (koń, osioł)
  2. Płeć (w przypadku wałachów oznaczonych w Bazie PZHK jako ogiery, możliwość zmiany w ogłoszeniu na wałacha)
  3. Nazwa
  4. Wiek
  5. Rasa
  6. Maść
  7. Rodowód do 3 pokolenia wstecz
  8. Ważniejsze zdarzenia hodowlane
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 4. Przegląd ogłoszeń dostępny jest dla wszystkich użytkowników Internetu.
 5. Jedno Ogłoszenie dotyczy tylko jednego Koniowatego.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i filmy z serwisu YouTube) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw PZHK, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do sprzedawanego Koniowatego, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 8. Baza danych serwisu zawierająca m.in. dane o powiązaniach Użytkowników z Koniowatymi czy dane Koniowatych aktualizowana jest raz w tygodniu.

III. Konto

 1. Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a PZHK w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest do tego upoważniona.
 3. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 4. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia konta jak i zamieszczenia ogłoszenia.
 5. Użytkownik może usunąć Konto poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@rynekpolskichkoni.pl

IV. Zamieszczanie, edycja i kasowanie Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie:
  1. Wymaga bycia właścicielem danego Koniowatego w Bazie PZHK lub w przypadku stanówki - posiadanie zarejestrowanego punktu rozpłodowego.
  2. Zarejestrowany Użytkownik w serwisie może dodać ogłoszenie po wcześniejszym zalogowaniu i podaniu numeru paszportu koniowatego lub bez logowania - podając swój PESEL/REGON i numer paszportu koniowatego.
  3. Użytkownik nie posiadający Konta w Serwisie - może wcześniej zarejestrować się, co jest równorzędne z założeniem Konta lub dodać ogłoszenie bez rejestrowania - w tym przypadku wymagane jest podanie swojego numeru PESEL/REGON i numeru paszportu koniowatego. Użytkownik niezarejestrowany nie ma możliwości szybkiego ponawiania ogłoszenia w przypadku jego wygaśnięcia.
  4. Wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).
 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po spełnieniu w/w warunków.
 4. Ogłoszenie automatycznie jest umieszczane na okres 90 dni - po tym czasie zostaje zarchiwizowane.
 5. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 6. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach i filmie) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.
 7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, a także dokonać wyboru opcji zakończenia Ogłoszenia przed jego wygaśnięciem.
 8. W przypadku Użytkownika posiadającego Konto zarchiwizowane ogłoszenie można w wygodny sposób ponowić, bez konieczności ponownego dodawania opisu i wgrywania zdjęć.

V. Zasady odpowiedzialności

 1. PZHK ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie PZHK lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 2. PZHK nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od PZHK niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X