Logowanie


Zarejestruj się • Przypomnij hasło
 

Poradnik

Poradnik prawny dla kupujących i sprzedawców koni

 
Flazingo Photoswww.flazingo.com
 

W związku ze zmienionymi zasadami dotyczącymi sprzedaży koni i rozszerzoną odpowiedzialnością sprzedawców z tytułu rękojmi, która obecnie obejmuje wszystkie wady fizyczne i prawne rzeczy, zawarcie umowy w formie pisemnej może okazać się niezwykle pomocne przy dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami kupującego.

Precyzyjne określenie postanowień umowy może uchronić obie strony przed koniecznością prowadzenia długotrwałych sporów sądowych.

Niniejszy poradnik stanowi omówienie najważniejszych postanowień zawartych we wzorze Umowy sprzedaży koni.

Na czym polega wada fizyczna i prawna rzeczy?

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy poszukiwać w art. 5561 i art. 5563 Kodeksu cywilnego.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową: Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli w szczególności:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna polega w szczególności na wszelkich obciążeniach rzeczy prawami osób trzecich lub ograniczeniach prawnych dotyczących możliwości rozporządzania rzeczą.

1. Określenie stron umowy

 • Po pierwsze należy w umowie dokładnie określić jej strony i wskazać ich dane identyfikacyjne. Przy ewentualnym dochodzeniu roszczeń przedstawienie tego typu danych będzie konieczne.
 • W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem (czyli osobą fizyczną lub prawną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą) niektóre zasady zostały zmodyfikowane. Precyzyjne określenie stron umowy pozwoli na ustalenie jakie przepisy będą miały zastosowanie.
 • Gdy stroną umowy jest osoba prawna należy pamiętać o ustaleniu zasad jej reprezentacji i zawarciu w umowie stosownych informacji w tym zakresie.

2. Postanowienia ogólne

 • Następnym niezbędnym elementem umowy jest precyzyjne określenie Przedmiotu Sprzedaży tj. konia, poprzez podanie jego danych identyfikacyjnych, w tym numeru paszportu oraz znaków szczególnych.
 • Konieczne jest również przedstawienie celu jakiemu ma służyć Przedmiot Sprzedaży tj. określenie, czy koń zostaje zakupiony do hodowli, sportu, rekreacji, hipoterapii itp. Koń sprzedany do hipoterapii będzie posiadał bowiem inne właściwości niż koń sprzedany do profesjonalnego sportu. Warto w umowie precyzyjnie określić właściwości konia, w tym np. poziom wyszkolenia oraz zaopatrzyć się w odpowiednie dowody, np. wyniki zawodów, wskazujące na osiągnięcia sportowe zwierzęcia w danej dyscyplinie.
 • Jednocześnie sprzedawca może zastrzec, że koń nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, co zwalnia go z odpowiedzialności z tytułu rękojmi w tym zakresie.
 • Zgodnie z przepisami, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jej uszkodzenia. Aby uniknąć wątpliwości strony mogą samodzielnie określić chwilę wydania Przedmiotu Sprzedaży. W przypadku konsumentów, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy również przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu, natomiast za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

3. Wynagrodzenie

 • Kolejnym istotnym elementem umowy jest określenie ceny Przedmiotu Sprzedaży oraz zasad jej uiszczenia, w tym terminu i sposobu zapłaty. Jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą i płatnikiem podatku VAT, powinien wystawić kupującemu fakturę VAT.

4. Odpowiedzialność

 • Co do zasady sprzedawca odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi za wszystkie wady fizyczne i prawne rzeczy, które w niej tkwiły w chwili wydania.
 • Sprzedawca nie będzie jednak ponosił odpowiedzialności za wady, o których kupujący wiedział, dlatego też warto wymienić w umowie wszystkie znane wady fizyczne konia.
 • Za wszystkie pozostałe wady fizyczne sprzedawca będzie odpowiadał na zasadach rękojmi, chyba że strony zmodyfikują zasady odpowiedzialności, do czego są uprawnione na gruncie art. 558 k.c.
 • Gdy kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.
 • Modyfikacja zasad odpowiedzialności może również polegać na skróceniu lub wydłużeniu terminu rękojmi np. z 2 lat do 1 roku.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się, a termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny upływa co do zasady po roku od dnia stwierdzenia wady.

Anita Garnuszek - aplikant adwokacki i Agnieszka Cwajna - radca prawny

Lexhippica.pl – prawo dla pasjonatów koni i jeździectwa
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
pod adresem lexhippica@gmail.com lub pod nr tel. 695620690; 609444970

Copyright © 2015 Anita Garnuszek & Agnieszka Cwajna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X